در فرادرمانی سبک ها خیلی شبیه انرژی درمانی است

آب تفاوت قائل است بین فكر مثبت و فكر منفی. برف، بیش از چندین میلیون سال است كه بر زمین فرود میآید و همانگونه كه میدانیم، هر دانه برف، دارای شكل و ساختار خاص و منحصر به فرد است. اعتقاد بر این است که هاله انسان شامل نه رنگ است و هر گونه کمبود یا اضافه بر این رنگ ها، طبق نظریه و عمل، می تواند تعادل انرژی بدن انسان را بر هم زده و منجر به بیماری شود. کتاب «علم چیست» از نشر اختران و شماری از کتاب های علمی از نشر مازیار و ثالث، به قلم ایشان منتشر شده است که راهنمای خوبی برای آشنایی با دنیای علم و هنر دانش ورزی یا همان ساینس است که معمولا ما درک درستی از مفهوم و مفاهیم و قلمرو آن نداریم و تصور می کنیم که هر چیز، علمی است. در این کتاب روش درمانی با دستهای درمانگر به طرزی دقیق با شکلهای گویا و روشن بیان شده است. همچون تمام عملهای زیبایی، احتمال سایر عوارض نادر نیز وجود دارد که درمانگر پیش از درمان بطور کامل برای شما توضیح خواهد داد. این نور با تمام طول موج های مرئی خود از لایه های پوست (درم، اپی درم و بافت زیر پوستی یا چربی زیر پوست) عبور می کند.

لیزرهایی بوده که بدون ایجاد حرارت بسیار بالا، اثر درمانی خود را می گذارند و در بافت اثر تحریک نوری ایجاد می کنند.. آب آلوده و سمی كه از نواحی پرجمعیت و صنعتی به دست آمده است و آب راكد كولههای آب و سدهای ذخیره، به صراحت ساختارهای كریستالی تغییریافته و برحسب اتفاق شكلگرفته آب را كه به صورت بلورهای تخریب شده و نا منظم است، نشان میدهد. کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند ایموتو میگوید به دلیل این كه این آب از میان شهرها عبور میكند شكل مولكولی این آب به صورت تغییر كرده است. وقتی از نگاه آب به خود مینگریم، این پیام به نحوی شگفتآور شفاف و واضح میشود. پروفسور «ماسارو ایموتو» (Masaru Emoto) كه یافتههای خود را با استفاده از حدود 10 هزار آزمایش جمعآوری نموده، در سه جلد كتاب ارائه كرده است و معتقد است كه مفاهیم متافیزیكی محیط بر روی تركیب مولكولی آب تأثیر میگذارد. انرژی یا ارتعاشات محیط، شكل مولكولی آب را تغییر میدهد. وی میگوید چون آب دریاچه ساكن است و حركتی ندارد، همین ركود باعث شده كه مولكولهای آب زشت شوند.

یك محقق ژاپنی با انتشار یافتههای تحقیقات خود مدعی شد كه مولكولهای آب نسبت به مفاهیم انسانی تأثیرپذیرند. آب زشت و زیبا را میفهمد. ایموتو به همین منظور ابتدا آب دریاچهای به نام «بیواكو» را مورد آزمایش قرار داد. «ایموتو» به تفاوتهای جالبتوجهی در ساختار كریستالی و بلوری آب دست یافته است كه از منابع گوناگون و شرایط مختلف در روی كره زمین تهیه شدهاند. درست است كه مانند تصویر قبلی نیست ولی به همان مقدار زشت و بد قواره است. آبهایی كه راكند به دلیل راكد بودن زشت میشوند، چرا كه هستی با ركود مخالف است، آبهایی كه جاری هستند و از بین شهرها عبور میكنند به دلیل طیف غالب افكار منفی در شهرها واكنش منفی از خود نشان میدهند. و برای همه این به صورت هوشمندانه واكنش نشان میدهد. با شکایت این دختر مرد جوان فراخوانده شد و مورد بازجویی قرار گرفت. کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند سپس وی آب سد «فوجیوارا» را مورد آزمایش قرار داد. آب اهانت و فحش را میفهمد. آب دعا را میفهمد. تحقیقات وی، آشكارا تغییر شكل ساختار مولكول آب را به نمایش گذاشته است و اثر محیط بر ساختار آب را نشان میدهد.

درواقع، باگینسکی اشاره می کند این نیرویی که در ریکی تحت عنوان انرژی کیهانی از روح بزرگ ریکی گرفته می شود، مبدع آن اوسویی نیست؛ او هم از مکاتب و نحله های باستانی آن را گرفته است. زمانی كه با آیینه آب به تماشای خود مینشینیم، این پیام به طور شگفتآوری خود را شفاف و درخشان میكند. نظریه این محقق ژاپنی كه تاكنون از سوی مؤسسات علمی فیزیكی و زیستشناسی مورد تأیید قرار گرفته است، مبتنی بر بررسی نمونههای فراوانی از كریستالهای منجمدشده آب و مقایسه آن با یكدیگر است. شما ممكن است متوجه شويد كه بعضي از چاكراها نسبت به چاكراهاي ديگري كه پيرامون آنها هستند، خيلي فعالترند، افراد ممكن است به يك چاكراي خاص توجه بيش از حد داشته باشند و آن را با جذب انرژي از چاكراهاي پيرامون پركنند. آیا پرداختن به این امور هدفمندی خلقت را تأمین میکند؟ طبیعتدرمانی و به عبارتی بازگشت به طبیعت، احساسی را در ما بیدار میکند که باعث ایجاد آرامش میشود. ریکی (Reiki) که یک روش درمانی ژاپنی است نیز از انرژی حیاتی و روحی برای درمان بیماریها استفاده میکند. آب تفاوت قائل است بین نوشته مثبت و نوشته منفی. از آنجایی كه فرم كریستالی آب هنگامی نمایان میشود كه آب منجمد شده باشد، به همین منظور وی قطراتی از آب را به صورت یخ درآورده و سپس آنها را در یك فضای تاریك میكروسكوپی مورد آزمایش كه از قابلیتهای عكاسی برخوردار بوده، قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید