اساسانرژی درمانی عشق است

باز شدن چاکراهای کف دست تأثیر بسیار زیادی بر روی کلیت انرژی بدنمیگذارد.چاکراهای دستها ادامه چاکرای قلب هستند. در تمدنهای باستانی مانند چین، هندوستان و همینطور کشورهایی که در حوزهی فرهنگی این کشورها هستند مانند ژاپن، کره و مالزی، دربارهی ساختار بدن انسان و نحوهی عملکرد آن، باورهایی وجوددارد که با عقاید و تیوریهای علمی و آموزشی کشورهای غربی، در تضاد واضح است، هرچند در دهههای اخیر، این دیدگاهها در کشورهای اروپایی و آمریکایی طرفداران زیادی پیدا کردهاست. تصور میشود «پرانا»، یک انرژی کیهانی است که تمام جهان و کاینات را پرکرده و در جریان تنفس، همراه هوا و اکسیژن، به داخل بدن وارد میشود و در تمام جسم ما، جریان مییابد. همچنین هاله انرژی به شدت بزرگ ودرخشان میشود. همچنین شما میتوانید از تکنیک های تجسم خلاق و دیگر روشهای برنامه نویسی ضمیر ناخوداگاه توضیح داده شده است استفاده کنید. رنگ را تجسم کنید و آن را در یک گوی، بالای چاکرای تاج تان بگذارید. عنصر آن هوا است. عنصر آن هوا بوده و جنس کالبدش نیز اثیری است. زمانی که با بحران و ناراحتی مواجه میشویم لازم است ابتدا مرکز و ریشه آن را بیابیم. قفسه سینتان را باز کنید و سینه را کمی به سمت بالا نگه دارید .

اگر چاکراهای شما از تعادل خارج شوند روش هایی وجود دارد تا چاکراها را مجددا به تعادل برگردانید، باز و تمیز کنید. تعادل چاکرا به وسیله انواع دارو های جایگزین و توسط پزشکان متخصص ریکی انجام می شود و پزشک متخصص از روش های مختلفی برای ایجاد تعادل چاکرا استفاده می کند. در این پژوهش مشاهده شد که میزان کاهش درد زیاد نیست، اما ریکی باعث میشود که از آزاردهندگی درد کاسته شود و نیز بیمار احساس کند که برای کاهش دردش اقدام مثبتی انجام داده است. درد ناشی از برخی روش های درمانی را کاهش دهد. از جمله روش های انرژی درمانی بر پایه انرژی های ناشناخته است که در آن درمانگر سعی می کند با لمس کردن نقاط مختلفی از بدن در بهبود مشکلاتی مانند سردردهای میگرنی یا تهوع و کاهش استرس و اضطراب کمک کند. در بعضی از شیوههای درمانی نیز فقط در ساعتی که کانال عضو معیوب بازاست؛ اقدام به درمان میکنند. انرژی درمانی یک روش درمانی محسوب می شود که در هنگام بروز بیماری های مختلف می توان از آن به جای درمان های پزشکی استفاده کرد که بعضی به آن اعتقاد ندارند و از نظر بسیاری از افراد خیلی موثر و کارآمد محسوب می شود.

شاید امروزه قبول و پذیرش خواص سنگ ها و قابلیت درمانی اونها برای افراد تا حدودی به دور از واقعیت باشه. در یکی از تحقیقاتی که در تایلند صورت گرفته،تاثیر یوگا بر میزان انبساط ها جدار قفسه ی سینه و حجم ریه در افراد سالم بررسی شد. در فصل سوم تکنیکهایی برای فعال کردن چاکراهایکف دست ارائه شد. چاکرای قلب با احساسات خوب ما در ارتباط هست پس با ارتباط خوب و احساساتی همانند عشق بدون قید شرط می تونید آن را باز کنید. جایگاه این عشق، چاکرای قلب است. گوش دادن به این آهنگها میتواند باعث افزایش قدرت تمرکز شود. این عمل در بلند مدت باعث نقصانانرژیکی این ناحیه و حساس شدن آن میگردد که به گلو درد بدون هیچ علتیمنتهی میشود. نوشیدن آب ولرم باعث نقصان انرژیکی گلو نمیشود بلکهکمک میکند تا مبادله انرژیکی به خوبی انجام پذیرد. زیراتجمع و انباشتگی انرژیکی را به سهولت برطرف میکند. درواقع با تغییرات شگرفی که وضو گرفتن در وضعیت بدن پدید میآورد، بیشتردنیای فرد را آباد میکند تا آخرت وی را. از آب نمک نیز میتوان برای دوش گرفتن استفاده نمود. به عقیده ی من، کلاس های حضوری شیوه ی بهتری برای یادگیری است، چون آموزگار شخصا برای یاری شما آنجاست و اطمینان می یابید که با استفاده از شیوه و روش درست، حالت ها را تمرین می کنید.

بهترین روش یادگیری را بر اساس نیازهای فردی و مهارت های یادگیری خود برگزینید. تاثیرات تندرستی: گرفتگی های خلاقیت (گرفتگی هنرمند)، بسته شدن راه دریافت اطلاعات درباره ی جهانف ناتوانی در بروز دادن واقعیت، فروش کردن خلاقیت یا تندرستی، التهاب مفاصل. کتاب یوگا در 28 روز، طی یک برنامه چهار هفتهای، شما را با رمز و رازهای یوگا آشنا خواهد کرد. این کتاب به دست گریگور می هیل، یکی از مربیان با سابقه و بسیار حرفهای یوگا نوشته شده و توسط منا دارابیان به فارسی ترجمه و بازنویسی شده است. در این عملبخصوص چاکراهای انگشتان شست، میانی و انگشت کوچک تحریکمیشوند. در این هنگامچاکراها به تعادل بالایی رسیده کاملاً متوازن میشوند. بقیه این کانال در میانه بدن ادامهمییابد و در ناحیه خاجی به دو تکه تقسیم شده وارد پاها میشود. تجدیدوضو باعث ماندگاری این شرایط میشود. این عمل دو تأثیر فوِالعاده مهم دارد. با پیشرفت پزشکی نوین، جسم و ذهن به عنوان دو نهاد مستقل از هم قلمداد شدند و دست یافته های فیزیکی بیشتری جهت درمان بکار گرفته شدند. هر دو این حالات افراط است و سلامتی فقط درصورتی حادث میشود که این دو به تعادل برسند.

دیدگاهتان را بنویسید